Program

ČTVRTEK 29.4.2021

8.30 – 8.50 Zahájení kongresu
V. Koblížek, V. Sedlák
Předání Zlaté medaile ČLS JEP, MUDr. Viktor Kašák
9.00 – 10.15 TBC v roce 2020
Předsedající: I. Solovič, M. Vašáková
Epidemiologie TBC v roce 2020 v České republice a EU
J. Wallenfels, Praha
Současné doporučení léčby TB včetně MDR a XDR v roce 2021
M. Vašáková, Praha
Situace TBC ve Slovenské republice v roce 2020
I. Solovič, Vyšné Hágy, SR
Nová antituberkulotika v blízké budoucnosti
M. Doležal, Hradec Králové
10.15 – 12.00 Blok s podporou Roche
Intersticiální plicní procesy v roce 2020 guidelines
Předsedající: M. Šterclová, V. Bartoš
Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů – novinky a vliv nemoci COVID-19
M. Vašáková, Praha
Novinky v léčbě a managementu plicních projevů revmatických chorob
M. Doubková, Brno
Novinky v léčbě sarkoidózy
M. Žurková, Olomouc (přednáška podpořena společností Boehringer Ingelheim)
Úloha klinického genetika v diagnostice a managementu intersticiálních plicních procesů
M. Doubek, Brno
Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk – nové doporučené postupy, kazuistika
I. Janíčková, Ostrava
Transplantace plic u nemocných s intersticiálními plicními procesy
L. Valentová-Bartáková, Praha
12.30 – 13.15 Sympozium Novartis
Trojkombinační inhalační léčba
Předsedající: I. Krčmová, V. Sedlák
Telemedicína v léčbě průduškového astmatu
V. Sedlák, Hradec Králové
Digitální senzor v klinické praxi
J. de Zeeuw, Köln, DE
Nové možnosti léčby těžkého astmatu fixní trojkombinací
I. Krčmová, Hradec Králové
13.15 – 14.15 Blok s podporou Boehringer Ingelheim
CHOPN guidelines a CHOPN registr
Předsedající: J. Zatloukal, K. Brat
Doporučený postup diagnostiky a léčby CHOPN v ČR v roce 2021
V. Koblížek, Hradec Králové
Vztah různých klasifikací CHOPN a fenotypizace k riziku úmrtí s CHOPN
K. Brat, Brno
Jak skutečně léčíme naše pacienty s CHOPN – výsledky registru
J. Zatloukal, Olomouc
14.30 – 15.30 Trocha onkologie nikoho nezabije
Předsedající: J. Skřičková, M. Marel
Přehled možností léčby plicního karcinomu – chemoterapie
M. Hrnčiarik, Hradec Králové
Přehled možností léčby plicního karcinomu – radioterapie
P. Malá, Hradec Králové
Přehled možností léčby plicního karcinomu – chirurgie
I. Hanke, Hradec Králové
Přehled možností léčby plicního karcinomu – bronchologie
J. Votruba, Praha
15.45 – 16.45 Funkční vyšetření plic – update 2021
Předsedající: V. Bartoš, V. Koblížek
Kdy a jak funkční vyšetření plic
V. Bartoš, Hradec Králové
When and how to use Forced Oscillatory Technique
R. Perissin, IT
Kdy a jak spiroergometrii
M. Plutinský, Brno
Kdy a jak vydechovaný oxid dusnatý
P. Čáp, Praha
17.00 – 18.00 Sponzorovaná sdělení na různá témata
Předsedající: V. Sedlák, M. Teřl
Sponzorovaná přednáška Sanofi
Th2 cytokiny – Dr. Jekyll a Mr. Hyde
I. Stříž, Praha
Sponzorovaná přednáška Mundipharma
Inhalační léčba astmatu a onemocnění COVID
M. Švarc, Hradec Králové
10 let zkušeností s přípravkem Esbriet
M. Šterclová, Praha
18.15 – 19.15 Zátěžová funkční diagnostika
Předsedající: K. Brat, M. Sova
Předoperační funkční vyšetření plic – přehled aktuálních doporučení
K. Brat, Brno
Vliv chronotropní inkompetence na odhad operačního rizika
M. Sova, Olomouc
Klidové etCO2 a ventilační efektivita pro CO2 v odhadu operačních rizik
K. Brat, Brno
Intenzivní pre-habilitace jako možný způsob zlepšení pooperačního průběhu po plicní resekci?
I. Čundrle, Brno
19.20 – 20.15 Slavnostní přednáška
COVID-19 – up to date by prof. Temesgen
Z. Temesgen, Mayo Clinic, USA
Klinická přednáška
Nezodpovězené otázky týkající se COVIDu
V. Koblížek, P. Dostál, Hradec Králové

PÁTEK 30.4.2021

9.00 – 10.00 COVID-19 up to date
Předsedající: V. Koblížek, V. Palička
Vývoje epidemie COVID v ČR do 30.4.2021
L. Dušek, Praha
A co bude dál?
P. Smejkal, Praha
10.15 – 11.45 Vakcinace proti COVID v ČR
Předsedající: P. Kosina, V. Sedlák
Srovnání klinické účinnosti vakcín proti COVID dostupných v ČR
R. Prymula, Hradec Králové
OČKO – strategie očkování v Jihočeském kraji
M. Kuba, České Budějovice
Očkovací centrum ve FN Hradec Králové
P. Kosina, Hradec Králové
Zkušenosti praktických lékařů s vakcinací proti COVID
P. Šonka, Plzeň
12.00 – 13.00 Jak bojuji s COVID
Předsedající: I. Čierná-Peterová, R. Černá-Pařízková
Můj boj s COVID v plicní ambulanci
P. Shihatová, Náchod
Můj boj s COVID na interním oddělení okresní nemocnice
R. Vondruška, Rychnov nad Kněžnou
Můj boj s COVID na Plicní klinice FN Hradec Králové
J. Ruta, Hradec Králové
Můj boj s COVID na lůžkovém oddělení KARIM FN Hradec Králové
R. Černá-Pařízková, Hradec Králové
13.00 – 13.45 Blok s podporou AstraZeneca
Astma a COVID
Předsedající: I. Krčmová
Severe Asthma and COVID
R. Buhl, Manheim, DE
Mild and Moderate Asthma and COVID
F. Schleich, Liège, B
13.45 – 14.00 Meet the professor
Předsedající: V. Sedlák, V. Koblížek
COVID in Germany and in Belgium – meet the professor – discussion
14.15 – 15.15 Best in COVID
Předsedající: V. Koblížek, V. Sedlák
SARS-CoV-2 a IMUNITA
V. Hořejší, Praha
SARS-CoV-2: V čem se liší a jaké výzvy nás čekají v budoucnosti
Z. Hel, Birmingham, Alabama, USA
15.45 – 16.45 Mezinárodní sympozium GSK – generální partner „Imunologie plicních onemocnění aktuálně – astma, imunodeficity a COVID-19.“
Předsedající: prim. MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. (Hradec Králové, CZ)
Innate immune cells in immuno-inflammation and COVID immunity – perspective of pulmonologist
Priv. Doz. Dr. Ivan Tancevski, PhD. (Innsbruck, A)
Astma a imunodeficity, astma jako imunodeficit?
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA (Martin, SK)
17.00 – 18.05 Sympozium Boehringer Ingelheim – generální partner
CHOPN, IPP a COVID
Předsedající: V. Koblížek, K. Brat
Impact of COVID disease on COPD
M. Miravitles, Barcelona, ESP
Pulmonary recovery after COVID-19
B. van den Borst, Nijmegen, NL
Intersticiální plicní nemoci a COVID
M. Šterclová, Praha
18.15 – 19.45 COVID guidelines v ČR
Předsedající: M. Kopecký, I. Čierna-Peterová
Doporučený postup diagnostiky a léčby COVID-19 nemoci pro ambulantní specialisty
I. Čierna-Peterová, Brandýs nad Labem
Doporučený postup diagnostiky a léčby COVID-19 nemoci v nemocnici
K. Brat, Brno
Možnosti léčby trvající pneumonitidy po COVID nemoci
V. Havel, Hradec Králové
Doporučený postup managementu postCOVID syndromu
M. Kopecký, Hradec Králové
Doporučený postup léčby postCOVID syndromu
M. Sova, Olomouc
Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění COVID- 19
K. Neumannová, Olomouc
20.00 – 21.00 Noir sekce
Předsedající: M. Kopecký, V. Koblížek
Dopady COVID na psychiku pacientů
B. Slováčková, Hradec Králové
Práce záchranné služby v boji s COVID
L. Seneta, Hradec Králové
Sekční nálezy soudní lékařství a COVID
P. Hejna, Hradec Králové
Off line předtočené kazuistiky Je to vůbec možné?
COVID case reports
Předsedající: V. Sedlák, V. Havel
Kortikoterapie „na míru“
M. Sedláček, Hradec Králové
Těhotenství a COVID
I. Jarolímek, Hradec Králové
Atypický průběh infekce COVID-19
M. Wanke, Hradec Králové
Plicní embolie a COVID
L. Nevoránek, Hradec Králové
Smolařka roku
M. Skála, Hradec Králové
Domácí oxygenoterapie u COVID (přednáška podpořena společností Saegeling MT Brno s.r.o.)
O. Zela, Frýdek-Místek