Organizační informace

Termín konání akce
28. 4. 2021 – 30. 4. 2021
Místo konání
Virtuální studio Hradec Králové

 

Pořadatel

HANZO Production, spol. s r.o.
cpfs

Za odborné záštity

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
cpfs
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc, dr.h.c.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poplatky za účast:

Platba do 15.4.2021
Univerzální vstupenka 500 CZK