Organizační informace

Termín konání akce
28. 4. 2021 – 30. 4. 2021
Místo konání
Virtuální studio Hradec Králové

 

Pořadatel

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
cpfs

Za odborné záštity

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
cpfs

Poplatky za účast:

Platba do 15.4.2021
Univerzální vstupenka 500 CZK